Điều Khoản Dịch Vụ

Điều khoản Dịch vụ của Tintucanime.net được thiết lập nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng đồng ý tuân thủ các điều khoản sau:

  1. Quyền sở hữu: Tất cả các nội dung trên Tintucanime.net, bao gồm nhưng không giới hạn ảnh, video, văn bản và đồ họa, đều là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Người dùng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
  2. Nội dung người dùng: Bất kỳ nội dung người dùng đăng tải trên Tintucanime.net, bao gồm bình luận, đánh giá và hình ảnh, phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm quy định.
  3. Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và tuân thủ các quy định bảo mật phù hợp. Tuy nhiên, người dùng cũng phải chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình và không chia sẻ thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai khác.
  4. Trách nhiệm: Tintucanime.net không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, kể cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc phạt tiền.
  5. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này được coi là sự chấp nhận của người dùng đối với các điều khoản mới.

Tintucanime.net hy vọng rằng những điều khoản này sẽ giúp tạo ra một môi trường truy cập công bằng và an toàn cho tất cả người dùng.